dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto nie może ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie korzystała z pomocy publicznej w ramach programu „Młodzi przedsiębiorcy”, przyznawanej przez wojewodę w ramach środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wydatkowanych w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości.

Jakie są programy w dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Programy na rozpoczęcie działalności gospodarczej można znaleźć w urzędach pracy, tutaj często organizowane są szkolenia i warsztaty, które pomogą w założeniu własnej działalności. Bardzo często przyznawana jest także pomoc finansowa, która może być przeznaczona na zakup sprzętu czy też na opłacenie pierwszych miesięcy czynszu. Więcej na: anowak.com Unia Europejska przyznaje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach wielu programów, które są prowadzone przez jej instytucje. Wśród nich wyróżnia się program Erasmus+, program COSME, który jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, program Horizon 2020, który skierowany jest do badaczy i innowatorów oraz program Creative Europe, który wspiera sektor kultury i rozrywki.

Od kiedy są dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i przez kogo są przyznawane?

Od 2015 roku na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są przez Narodowy Bank Polski.

Czy nadal można zgłosić się po dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogły być przyznawane jednorazowo, do końca roku 2020. Konieczne było jednak spełnienie ściśle określonych wymagań i terminów. O dotację mogły ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (nie dotyczyło to osób świadczących usługi dla własnego gospodarstwa domowego), a także spółki cywilne i jawne, spółki osobowe i spółki akcyjne, które zostały zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) do końca marca 2020 r. W przypadku spółek osobowych i akcyjnych wymagana była data wpisu do CEIDG.