Cechy osoby współuzależnionej: jak je rozpoznać i jakie są ich konsekwencje?

Cechy osoby współuzależnionej: jak je rozpoznać i jakie są ich konsekwencje?

Czym jest współuzależnienie?

Współuzależnienie to zaburzenie, które odgrywa istotną rolę w czynnikach ryzyka wspierania, współużywania lub innych form uzależnień. Osoby współuzależnione są często osobami kompensującymi, które starają się pomóc uzależnionemu lub chronić ich samych od cierpienia, działając jako „wspierający opiekunowie”. Przyczyniają się do utrzymywania uzależnienia, a jednocześnie stają się sami ofiarami.

Jak rozpoznać osobę współuzależnioną?

Osoby współuzależnione mają wiele wspólnych cech, które można wykorzystać do ich rozpoznania. Po pierwsze, mogą one mieć tendencję do myślenia o sobie w kategoriach „Ratownik” lub „Opiekun”. Można to zaobserwować w ich dążeniu do wyrównywania lub naprawiania sytuacji innych, a także w przekonaniu, że im bardziej się wykonują, tym bardziej wartościowi są dla innych. Osoby współuzależnione mogą mieć tendencję do ukrywania lub minimalizowania problemów, które napotykają, zwłaszcza jeśli dotyczą ich własnych uczuć. Mogą również nieustannie dążyć do porozumienia, nawet gdy ich potrzeby są ignorowane.

Cechy charakteru osoby współuzależnionej

Osoby współuzależnione mają tendencję do myślenia o sobie w kategoriach „ratownika” lub „opiekuna”. Są skoncentrowane na obowiązkach i mają trudności z wyrażaniem swoich uczuć, zwłaszcza w stosunku do innych. Są zazwyczaj zbyt zainteresowani szczegółami w życiu innych osób i często przejmują odpowiedzialność za ich życie. Osoby współuzależnione mogą być bardzo wrażliwe na krytykę, nawet jeśli jest przeznaczona dla innych. Często unikają uzyskiwania pochwał, bojąc się, że inne osoby mogą je uznać za zarozumiałe. Mogą również czuć się bezradne, gdy sytuacja wymaga od nich określonych działań.

Konsekwencje współuzależnienia

Uzależnienie od współuzależnienia może mieć długotrwałe skutki dla osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Osoby współuzależnione są bardziej narażone na stres, depresję i zespół chronicznego zmęczenia. Mogą także być bardziej podatne na odczuwanie lęku, obawy i poczucia winy. Mogą być również bardziej narażone na zachowania autoagresywne, takie jak samookaleczanie się lub nadużywanie substancji. W sytuacjach, gdy osoby współuzależnione mają dostęp do substancji, które są przyczyną uzależnienia u ich bliskiej osoby, mogą one stopniowo przechodzić samemu na używanie tych substancji lub stawać się bardziej podatnym na uzależnienie.

Środki zaradcze

Osobie współuzależnionej można pomóc, stosując strategie zaradcze. W pierwszej kolejności zaleca się uczestnictwo w terapii. Terapia może pomóc osobie współuzależnionej w uczeniu się, jak radzić sobie ze stresem i lękami, a także jak określać swoje potrzeby i wyrażać je w sposób, który jest słyszalny i szanowany. Ponadto ważne jest, aby osoba współuzależniona nauczyła się odmawiać innym lub odrzucać prośby, które są szkodliwe dla jej zdrowia psychicznego lub fizycznego. Oprócz terapii ważne jest również znalezienie sposobu na relaks i zapewnienie sobie odpoczynku.

Wspieranie kogoś w współuzależnieniu

Kiedy ktoś bliski ma współuzależnienie, ważne jest, aby wspierać go w jego procesie leczenia. W przypadku osoby współuzależnionej ważne jest, aby nie przejmować odpowiedzialności za jej zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ważne jest, aby wspierać tę osobę i nie wysyłać jej mieszanych sygnałów. Takie mieszane sygnały mogą zniechęcić osobę współuzależnioną do szukania pomocy i do pracy nad sobą. Przede wszystkim ważne jest, aby osoba współuzależniona czuła się wyrozumiała, wysłuchana i wspierana w swojej pracy nad sobą.

Jak znaleźć wsparcie

Aby znaleźć wsparcie, osoba współuzależniona może skonsultować się z psychologiem lub terapeutą, który specjalizuje się w leczeniu współuzależnienia. Znalezienie wsparcia dla osoby współuzależnionej może również obejmować szukanie grupy wsparcia lub spotkań towarzyskich z innymi osobami, które mierzą się z tym samym problemem. W wielu miastach dostępne są również organizacje pozarządowe, które oferują bezpłatne programy i usługi dla osób dotkniętych współuzależnieniem.

Podsumowanie

Osoby współuzależnione mają wiele wspólnych cech, które można wykorzystać do ich rozpoznania. Osoby współuzależnione są bardziej narażone na stres, depresję i zespół chronicznego zmęczenia. Mogą także być bardziej podatne na odczuwanie lęku, obawy i poczucia winy. Aby pomóc osobie współuzależnionej, ważne jest, aby nie przejmować odpowiedzialności za jej zdrowie psychiczne i emocjonalne. Ważne jest również, aby wspierać tę osobę, szukać wsparcia i znaleźć sposoby na relaks. Jeśli zauważysz u siebie lub u kogoś bliskiego objawy współuzależnienia, zaleca się skonsultowanie się z terapeutą.Zastanawiasz się, jak rozpoznać osobę współuzależnioną? Przeczytaj ten artykuł stejumproblemom.pl, by dowiedzieć się jakie są jej cechy i jakie są ich konsekwencje : osoba współuzależniona cechy.