Preparatyka metalograficzna

Preparatyka metalograficzna – cięcie metalu

Podczas cięcia kawałka metalu ziarna ścierne na tarczy tnącej stają się matowe, dlatego wiązanie musi być niszczone w odpowiednim tempie, tak aby nowe ziarna zawsze znajdowały się na krawędzi i nadal były mocno utrzymywane przez materiał wiążący. Na tempo rozpadu obligacji ma wpływ kilka różnych czynników

Czynniki

  • Twardość wiązania
  • Twardość i urabialność próbki metalu
  • Rozmiar i prędkość koła
  • Moc silnika napędowego
  • Rodzaj i ilość płynu chłodzącego oraz sposób jego stosowania
  • Wielkość nacisku, z jakim koło przykłada się do próbki. Ilość wibracji w maszynie

Tarcze tnące są indeksowane od twardych do miękkich i są określane jako „gatunek”. Praktyczną zasadą jest, że do cięcia miękkiego materiału należy wybrać tarczę z twardym spoiwem, a do cięcia twardszego materiału tarczę z miękkim materiałem. Należy przyłożyć odpowiedni nacisk tarczy, aby ziarna ścierne „wgryzły się” i usunęły metal w postaci drobnych wiórów. Doświadczony operator może stwierdzić, czy tarcza tnie, czy tylko „ciągnie”, po wyczuciu ramienia sterującego i monitorowaniu zużycia energii przez sprzęt tnący.

Inkludowanie

Małe próbki są na ogół umieszczane w plastiku dla wygody obsługi i ochrony krawędzi przygotowywanej próbki. Formowanie tłoczne jest powszechnie stosowane do zamykania próbek w korkach z twardego polimeru o średnicy od 1 do 1,5 cala. Materiały do ​​formowania tłocznego są klasyfikowane jako termoutwardzalne lub termoplastyczne:

  1. Bakelit jest tanim, stosunkowo twardym polimerem termoutwardzalnym, który jest powszechnie stosowany.
  2. Drogie transoptyczne tworzywa termoplastyczne są stosowane, gdy wymagana jest przezroczystość.

Materiały transoptyczne pozostają stopione w maksymalnej temperaturze i stają się przezroczyste wraz ze wzrostem ciśnienia i spadkiem temperatury. Z definicji materiały termoutwardzalne wymagają ciepła i ciśnienia podczas cyklu formowania.

Podczas montażu ciśnienie i temperatura formowania są na ogół utrzymywane na stałym poziomie, dlatego jedyną zmienną jest czas. Próbka metalu jest umieszczana w cylindrze mocującym, który jest następnie zamykany we wcześniej odmierzonej ilości sproszkowanych polimerów. Cylinder mocujący jest następnie uszczelniany, poddawany działaniu ciśnienia i podgrzewany w celu zakończenia procesu polimeryzacji niezbędnego do trwałego zamknięcia próbki metalu.

Chociaż jakość jest gorsza od formowania tłocznego, formowanie na zimno (w temperaturze pokojowej) jest często stosowane z żywicą epoksydową do mocowania próbek poprzez proste zmieszanie żywicy epoksydowej i wylanie jej na próbkę, która jest ułożona stroną do dołu w pierścieniu do montażu na zimno.